Вибір підручників

Мережа класів

Статут НВК№1

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу

Положення про академічну доброчесність

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Освітні програми, що реалізуються в закладі та перелік освітніх компонентів

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу

Матеріально-технічна база

Про затвердження положення про батьківську раду НВК №1

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності навчання для дітей з особливими потребами

Розмір плати за навчання

Перелік додаткових послуг

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Протидія булінгу

Порядок подання та розглядання заяв про булінг

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

Фінанси

Виконання статті 30 закону

 

 

close